MAN TGL 12.250


To miniatura prawdziwego pojazdu. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGL 12.250. Gdy projektowałem, a później również budowałem model, wzorowałem się na samochodzie straży pożarnej stacjonującym w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 na poznańskich Ratajach: 307[P]21 – GBA 2,5/25 MAN TGL 12.250/Stolarczyk – JRG 7 Poznań. Samochód posiada również oznaczenia np. numery operacyjne.

QUESTION 11
Refer to eh exhibit. You organization has two offices, Site 1 and Site 2, which are connected by a provider
backbone, as shown where must you configure an attachment circuit to allow the two sites to connect over
a Layer 2 network using L2TPv3?
A. PE Site 1 Se0/0 and PE Site 2 Se0/0
B. PE Site 1 Fe1/0 and PE Site 2 Fe0/0
C. PE Site 1 Fe0/0 and PE Site 2 Se0/0
D. PE Site 1 Fe0/0 and PE Site 2 Fe0/0
Correct Answer: B
QUESTION 12
which two statements about route summarization are true?(choose two)
A. When a packet is routed to a destination, the router chooses the most specific prefix from the routing
table
B. Routes are automatically summarized to their classful boundary with OSPF
C. BGP sends both specific and aggregate routes unless the keyword „summary-only” is configured
D. It is recommended for use on discontinuous networks
E. EIGRPlearned routes are automatically summarized
Correct Answer: AE
3
Router A(AS 65000)———————-Router C(AS 65005)———————–AS 65010
| |
————————-Router B(AS 65005)——————–
Router CAS 65010 Path
65005 65010 65010
Local Preference 200
Med 200
Router B
AS 65010 Path
65005 65010
Med 200
Refer to the exhibit.Router A is connected as a BGP neighbor to routers B and C. which path does router A
use to get to AS 65010?
A. through router B because it has the shortest AS path
B. through router B because the default local preference is 500 and higher than router C
C. will load balance because both routers have the same Med value
D. through router C because it has a higher local preference
Correct Answer: D


MAN TGL 12.250 został zbudowany z ponad 500 elementów LEGO. Nie brakuje w nim wyposażenia. Na dachu jest drabina oraz maszt oświetleniowy. Pod siedmioma żaluzjami znajdują się m.in. aparaty ODO (ochrony dróg oddechowych), węże strażackie oraz pozostały sprzęt.
Nie może także zabraknąć strażaków, którzy posiadają polskie mundury. Do kabiny zmieści się ich czterech.

ZDJĘCIA